It og digitalisering

Undervisningen i samfundsfag skal give eleverne kompetencer til at reflektere over digitale teknologiers muligheder og begrænsninger i relation til samfundsfaglige emner. Her finder du seks forløb om digital dømmekraft.

Undervisningen tilrettelægges med inddragelse af it med formålet at understøtte og udvikle elevens digitale kompetencer. Undervisningen i samfundsfag omhandler forskellige medier, herunder sociale medier. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at søge viden online, anvende viden og kritisk vurdere forskellige kilder. Find inspiration til dette arbejde nedenfor.

 

eud-forløb om digital dømmekraft

Forløb om digital dømmekraft

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.