Forskning og viden

Rapport om målgruppen af elever på FGU og den kommunale ungeindsats arbejde med FGU

Den første rapport i Børne- og Undervisningsministeriets følgeforskningsprogram til Forberedende Grunduddannelse handler om målgruppen af elever på FGU samt om den kommunale ungeindsats’ arbejde med FGU.

Rapporten indeholder en registerbaseret karakteristik af elever på FGU, og en analyse af KUIs arbejde med unge i målgruppen for FGU. Det er den første af tre rapporter i evaluerings- og følgeforskningsprogram til FGU.

Karakteristik af elever på FGU

Rapporten ser på elever, som er startet på FGU i perioden 1. august 2019 – 30 september 2020 med registerafsæt i data om bl.a. social og demografisk baggrund, skolegang og sundhed. Analysen viser, at elever på FGU samlet set er sociodemografisk og uddannelsesmæssigt svagere stillet end gruppen af unge uden uddannelse og job som helhed. Følgende gælder for elever på FGU:

 • 81 pct. er vurderet ikke uddannelsesparate i folkeskolen
 • 22 pct. har tidligere modtaget specialundervisning
 • FGU-elever har et karaktergennemsnit på 3 i dansk
 • 11 pct. har opholdt sig i Danmark mindre end 5 år
 • 34 pct. er eller har været i berøring med psykiatrien
 • 14 pct. har været anbragt uden for hjemmet
 • 10 pct. er tidligere sigtet

 

KUIs arbejde med unge i målgruppen for FGU

Rapporten giver en status på implementering af arbejdet med FGU i kommunerne efter ca. halvandet år med de nye rammer for både KUI og FGU. Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse til alle kommuner samt interviews med repræsentanter for KUI i fem udvalgte kommuner samt fem FGU-institutioner.

Rapporten viser, at implementeringen er godt på vej mange steder og at samarbejdet mellem KUI og FGU er under opbygning. Samtidig er der udfordringer med bl.a. KUIs målgruppevurdering til FGU, idet KUI og FGU har forskellige opfattelser af nogle unges muligheder for at få gavn af FGU, ligesom nogle unge ligger ”på kanten” af målgruppen for FGU. Også det løbende samarbejde om uddannelsesplaner og praktikpladser til egu-elever opleves udfordrende.

Rapportens indeholder samlet set analyser af:

 • Organisering af KUI og samarbejde mellem KUI og FGU
 • Målgruppevurdering til FGU
 • Arbejdet med uddannelsesplaner
 • Egu og KUIs arbejde med praktikpladser
 • Støtte til elever med særlige behov

Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til FGU er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut i perioden 2020-2023.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.