Artikel

Gode råd til praksisnær kompetenceudvikling

Få inspiration til arbejdet med praksisnær kompetenceudvikling i FGU

Praksisnære kompetenceudviklingsforløb i FGU indeholder undervisningsobservation og -sparring.

Professionshøjskolerne har samlet en række anbefalinger til både FGU-ledere og konsulenter fra professionshøjskolerne, der gennemfører kompetenceudvikling i FGU.

Anbefalingerne skal understøtte udbytterige kompetenceudviklingsforløb, som indeholder observationer og sparring.

Nedenfor finder du anbefalingerne præsenteret i et vidensnotat - og fem videoer.

Læs de gode råd

Notatet giver anbefalinger og inspiration til tilrettelæggelsen af FGU-kompetenceudviklingsforløb med observation og sparring

Observation og sparring - introduktion

Metoderne er:

  • Aktionslæring
  • Kollegial sparring
  • Sparring uden direkte observation fra observatører

Filmen indeholder introduktion til tre observations- og sparringsmetoder, som kan bruges til at undersøge og udvikle undervisningen i FGU.

Videoen skal inspirere ledere og lærere til at arbejde med observation og sparring.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Fem anbefalinger til FGU-ledere

Filmen indeholder fem anbefalinger til FGU-ledere, når observation og sparring indgår i FGU-kompetenceudviklingsforløbene.

Anbefalingerne er:

1) Skab adgang til lærernes undervisningspraksis

2) Kompetenceudvikling skal differentieres

3) Kompetenceudviklingen skal vedrøre FGU’s kerneopgave

4) Vær ambassadør for et fælles anerkendende sprog og nysgerrig kultur i organisationen

5) Vær engageret i kompetenceudviklingen og være tydelig på formål og mål

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Fem anbefalinger til konsulenten, der gennemfører FGU-kompetenceudvikling

Filmen indeholder fem anbefalinger til konsulenten, der gennemfører FGU-kompetenceudvikling med observation og sparring.

Anbefalingerne er:

1) Kompetenceudviklingen skal være en håndholdt spejling af praksis. Deltag i lærernes praksis og sørg for at kompetenceudviklingen tager afsæt i lærernes praksis.

2) Husk vi bevæger os frem asynkront: Lærerne har forskellige behov, motivation og forudsætninger. Overvej derfor, hvordan du kan differentiere din indsats så den skaber værdi både for den enkelte lærer og for den samlede gruppe.

3) Det handler om kerneopgaven: Forsøg at tilrettelægge kompetenceudviklingen, så den i videst mulig omfang tager afsæt i lærernes kerneopgave, dvs. FGU-undervisningen.

4) Vi skal turde fortælle og dele, det vi ser. Understøt et trygt og anerkendende miljø for sparring og udvikling i FGU.

5) Vi skal afstemme og være tydelige om formål og mål med kompetenceudviklingen.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vigtige opmærksomheder til den nye konsulent i FGU

Denne film indeholder vigtige opmærksomheder om observation, sparring og kompetenceudvikling.

Opmærksomhederne handler om vigtigheden af anerkendelse, tydelige rammer, systematik og fokus på deltagernes forskellige forudsætninger.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Fokus på relationen i observations- og sparringsaktiviteter

Denne film viser to læreres oplevelser med observation og sparring i deres undervisning.

Filmen giver gode råd og opmærksomheder til den eksterne konsulent, som observerer.

Lærerne fortæller bl.a., at det har stor betydning, at der er gode relationer mellem den eksterne konsulent og lærerne, som er præget af ligeværdighed, anerkendelse, tryghed og tillid. 

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.