Praktisk prøve over flere arbejdsdage

Praktisk prøve over flere arbejdsdage tager udgangspunkt i en praktisk opgave eller case, som eleven får 2-5 dage til at løse.

I løbet af arbejdsdagene kan læreren vejlede eleven. Efter arbejdsdagene eksamineres eleven med udgangspunkt i den stillede opgave, hvor både eksaminator og censor deltager. Du kan finde mere information om prøven i de enkelte læreplaner og fagbilag (uvm.dk).

Nedenfor kan du finde inspiration til afholdelse af den praktiske prøve over flere arbejdsdage. Du kan bl.a. se en video om den praktiske prøve over flere arbejdsdage samt finde materiale, der omhandler og arbejder med denne prøveform.

Du kan også læse mere om reglerne for prøverne på siden ’Prøveregler’ (emu.dk) eller på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside (uvm.dk).

FGU - eksamen - Praktisk prøve over flere dage

Praktisk prøve over flere dage

I denne film kan du blive klogere på den praktiske prøve over flere dage, og du kan se et eksempel på, hvordan den praktiske prøve over flere dage kan se ud på FGU.

© Børne- og Undervisningsministeriet
FGU - prøve - over flere dage - eksempel (december 2019)
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.