Eksempel fra praksis

Prøveeksempel: Musisk og kunstnerisk produktion

Eksemplet viser, hvordan en praktisk prøve over flere arbejdsdage kan se ud og hvordan prøven har en sammenhæng til undervisningen. Eksemplet er lavet for det faglige tema musisk og kunstnerisk produktion, men kan give inspiration til alle, der skal afholde prøve over flere arbejdsdage.

Dette eksempel er udarbejdet af FGU Aalborg med sparring fra FGU Østjylland. Eksemplet tager udgangspunkt i undervisningen og prøven for en konkret gruppe elever, der afslutter musisk og kunstnerisk produktion på FGU-niveau 3 med en praktisk prøve over flere arbejdsdage.

Eksemplet beskriver hvordan undervisningen er foregået for det konkrete hold og hvilke omstændigheder, der er for den pågældende prøve, herunder eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag, konkretiserede bedømmelseskriterier og vægtning. Der gives ligeledes et eksempel på, hvordan prøveopgaven, der udleveres til eleverne, kan se ud.

Derudover beskrives hvordan prøven helt konkret foregår både i forhold til arbejdsdagene og selve prøven, hvor der også gives eksempler på, hvad lærer og censor kan spørge eleven om.

Den sidste del af eksemplet indeholder tjeklister, som giver gode råd i forhold til, hvad der kan være vigtigt at huske ved forberedelse af eleverne til prøven, praktiske opgaver før prøven, forventninger og roller på prøvedagen og praktiske opgaver efter prøven.

Du kan finde eksemplet nedenfor. Hovedokumentet "Prøveeksempel musisk og kunstnerisk produktion" beskriver både undervisningen og selve prøven. Bilag 1 "Prøveopgave musisk og kunstnerisk produktion" viser, hvordan prøveopgaven, som eleverne får udleveret ved prøvens start, ser ud.

Prøveeksempel musisk og kunstnerisk produktion beskriver både undervisningen og selve prøven,

Bilag 1 "Prøveopgave musisk og kunstnerisk produktion" viser, hvordan prøveopgaven, som eleverne får udleveret ved prøvens start, ser ud.

Kreditering:

Eksemplet er udarbejdet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet juni 2021 af lærere fra FGU Aalborg. Lærere fra FGU Østjylland har bidraget med sparring.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.