Artikel

Læseundersøgelse blandt unge i målgruppe for forberedende grunduddannelse (FGU)

Det er vigtigt at identificere FGU-elever med forskellige slags læsevanskeligheder, så man bedst muligt kan tage højde for vanskeligheder i tilbuddet til den enkelte elev og i tilrettelæggelsen af undervisningen. 

I det følgende præsenteres resultaterne fra en læseundersøgelse ved brug af Vejledende Læsetest for FGU.

Afprøvningen af Vejledende Læsetest til FGU blev gennemført af Center for Læseforskning på elever i målgruppe for FGU på produktionsskoler og i almenvoksenuddannelse (avu) i foråret 2019.

Afprøvningen giver et indledende billede af læseniveauet for elever i målgruppe for FGU.
 

Kreditering

Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro, Center for Læseforskning, Københavns Universitet

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.