Aktivitet

Svindel på nettet - nej tak!

Denne aktivitet udvikler elevernes digitale myndiggørelse og teknologiske handleevne.

 

Aktiviteten henvender sig til undervisningen i dansk og samfundsfag i udskolingen
Anslået tidsforbrug: 4-6 lektioner

Gennem diskussioner, der tager afsæt i dilemmaer, fakta og gode råd, skal eleverne forholde sig til konkrete problemstillinger og komme med forslag til mulige handlinger.

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne tilegner sig viden om it-sikkerhedsmæssige problemstillinger og lærer at forholde sig kritisk og analyserende i deres brug af internettet. Igennem aktiviteten vil de blive stillet over for konkrete problemstillinger, som lægger op til, at de opøver en sikker og hensigtsmæssig adfærd, særligt i forhold til svindel, fup og snyd på internettet.

 

Tilrettelæggelse

Aktiviteten lægger op til, at der indledes med brainstorm om svindel på nettet, og at eleverne på den baggrund afklarer forståelse af begreber som phishing, smishing, vishing og social hacking. Hvis det skønnes nødvendigt, kan eleverne dokumentere deres forståelse af begreberne, inden de arbejder med dilemmakortene.

I løbet af aktiviteten vil eleverne i grupper eller makkerpar diskutere, undersøge og finde frem til fælles svar på, hvordan de kan tackle dilemmaerne på dilemmakortene. Disse svar dokumenteres som aftalt.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden aktiviteten:

  • Hvordan skal de to faser vægtes tidsmæssigt?
  • Skal der bruges videoklip som opstart til brainstorm? Hvilke? Se evt. forslag til videoer her.
  • Skal ét af dilemmakortene bruges som fælles eksempel, inden eleverne arbejder i mindre grupper?
  • Skal de foreslåede dilemmaer tilpasses målgruppen?
  • Overvej, om eleverne skal dokumentere løbende refleksioner og svare på dilemmaerne med lyd- og videosvar – eller med mundtlige/skriftlige opsamlinger.

 

Opbygning

Fase 1: Svindel på nettet

Denne fase indledes med en brainstorm. Læreren kan aktivere elevernes forforståelse ved at præsentere udvalgte eksempler på svindel, fup og snyd på nettet. Her opfordres der til, at læreren tager udgangspunkt i aktuelle eksempler. Forskellige former for svindel kan organiseres i forskellige typer. Begreber som phishing, smishing, vishing og social hacking forklares, diskuteres og dokumenteres fælles.

Fase 2: Arbejde med dilemmakort

Eleverne præsenteres for dilemmakortene – som består at et ‘dilemma’, en type, et spørgsmål og fakta/gode råd. Det aftales, hvordan grupperne sammensættes, og hvordan de vil arbejde med dilemmaerne samt begrunde og dokumentere deres svarforslag.

Ud fra elevernes egne erfaringer kan de formulere og arbejde med nye dilemmakort, så materialet løbende videreudvikles af eleverne.

 

Evaluering

Aktiviteten afsluttes med en fælles opsamling, med afsæt i elevernes dokumentation, som bruges til at kvalificere hinandens svar. Derefter kan eleverne finde frem til fælles forslag til handlinger ift. de forskellige typer svindel.

Under aktiviteten kan der sættes fokus på spørgsmål som:

  • Kan eleverne/grupperne med deres forhåndsviden forstå dilemmaerne og forholde sig konstruktivt til dem?
  • Hvordan kan de foreslåede handlingsændringer fastholdes og udvikles hos eleverne?
  • Hvordan fungerer det, at elevernes/gruppernes svar og refleksioner dokumenteres?
  • Er der behov for, at eleverne/grupperne selv formulerer dilemmaer som supplement til de eksisterende?  

 

Kreditering

Aktiviteten er udarbejdet af Peter Søgaard, pædagogisk konsulent ved CFU VIA, juni 2019

Materialet er udarbejdet med inspiration fra www.digitaldialog.dk.


Her finder du forsalg til materialer, der kan vises og diskuteres for eksempel, inden eleverne arbejder med dilemmakortene

Se også videoerne Beskyttelse mod angreb og Sikkerhedsbrud her

Aktuelle phishing eksempler fra Nets.dk

Hvordan undgår jeg snyd? Artikel fra forbrug.dk


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.