Forskning og viden

Undersøgelse af chikane, trusler og vold mod undervisningpersonale

Undersøgelsen stiller skarpt på en række kendetegn ved forekomst af vold, trusler og chikane som de opleves af professionelle i grundskolen. Der gives også bud på fokusområder for det videre forebyggende arbejde og endelig et signalement af årsagskomplekser, der muligvis ligger til grund for en negativ udvikling.

1. Lærere og pædagogers oplevelse af episoder med vold

Rapporten tegner et billede af en øget oplevelse af at være udsat for vold og trusler blandt det pædagogiske personale i grundskolen. Der er både sket en stigning i oplevelsen af at have været udsat for vold og trusler og i antallet af anmeldelser til Arbejdsskadestyrelsen. Til trods for, at der ikke på baggrund af den tilgængelige data kan konkluderes, at hyppigheden af vold er stigende, er tendensen ikke desto mindre bekymrende.

2. Konsekvenser

Rapporten påpeger, at internationale og danske undersøgelser viser, at fænomenet vold mod undervisere ikke er nyt, men også at konsekvenser er betydelige. Voldsepisoder og trusler er således forbundet med risiko for emotionelle og psykiske følgevirkninger.

3. Forebyggelse og håndtering

Undervisningministeriet har udarbejdet en vejledning, hvis sigte er at skabe øget opmærksomhed og åbenhed omkring voldsproblematikker. Vejledningen Forebyg og håndter vold og trusler giver skoleledelser et grundlag for hvordan vold og trusler kan forebygges og håndteres.

 

Fakta om rapporten

Undersøgelse af chikane, trusler om vold og fysisk vold rettet mod undervisningspersonale i udvalgte folkeskoler er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og udgivet for Børne- og Undervisningsministeriet i 2018.

Undersøgelsen består af en kortlægning af eksisterende viden samt kvantitative og kvalitative analyser. Endvidere beskrives grundlæggende samfundstræk som skoler tillægger værdi i forhold til udviklingen, ligesom der også udpeges fokusområder for det videre arbejde med forebyggelse. Undersøgelsen er på i alt 218 sider.  

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.