Artikel

Professionelle læringsfællesskaber i skolen: Hvad, hvorfor og hvordan?

Professionelle læringsfællesskaber har stor indflydelse på elevernes resultater. De gode resultater kræver dog at det professionelle læringsfællesskab er præget af et tæt og forpligtende samarbejde. Forskningsartiklen og den case, der knytter til den, giver viden om og inspiration til hvordan du som leder skaber gode rammer for professionelle læringsfælleskaber.

Artiklen præsenterer dels grundlæggende træk ved og forudsætninger for velfungerende professionelle læringsfællesskaber, men også den forskning, der har undersøgt, hvad denne form for samarbejde betyder for elevernes læring. En vigtig forudsætning for det tætte samarbejde er en høj grad af tillid og åbenhed. Derfor er det centralt, at ledelsen deltager aktivt i fælleskabets arbejde og samtidig opstiller gode rammer.

 

Artiklens grundlag

Projektet ”Udvikling af materiale til brug for indsatser til at styrke strategisk pædagogisk lederskab i skolen” er et udviklings- og formidlingsprojekt, der kobler den internationale forskning om organisationer, ledelse og elevers læring til en dansk skolekontekst. Projektets materialer og redskaber er afprøvet i et tre semesters fag på master i offentlig ledelse med titlen ”Strategisk pædagogisk lederskab i skolen”.  Projektet er finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet og SFI.  

Projektet er udført af SFI - Det Nationale Center for Velfærd med Jørgen Søndergaard som projektleder og i samarbejde med Poul Erik Mouritzen, SDU, Maria Keilow SFI og Stine Bagger, SFI.

Ressourcer og kreditering

Casen er udarbejdet af Forskningsleder Jørgen Søndergaard, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Professor Poul Erik Mouritzen, Institut for Statskundskab, Aarhus universitet og  videnskabelig assistent Stine Bagger, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.