Artikel

Hav og klima i den antropocæne tidsalder

Dette er en ud af ti temapakker med inspirationsmaterialer til dig, som underviser i naturfag. Professor Katherine Richardsons forskning på Københavns Universitet i biologisk oceanografi er omdrejningspunktet.

Fra hav og klima til elevernes hverdag 

Professor Katherine Richardson peger på, at havet, der dækker to tredjedele af vores planet, er afgørende for vores klima. Alligevel ved vi mere om rummet end om havet. Det er derfor Katherine Richardsons håb, at nysgerrigheden kan blive vakt hos børn i grundskolen, så flere af dem i fremtiden vælger at beskæftige sig med havet. 

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

Plankton er vigtigt for klimaet  

Mange forskere er enige om, at menneskeheden fra midten af 1900-tallet har påvirket planeten, naturen, klimaet og hele vores levemåde i en grad, så man kan tale om, at vi er gået ind i den antropocæne tidsalder. Vi påvirker også havet, og det kan vise sig at være af stor betydning for klimaet, mener Katherine Richardson. Hun ser havet som planetens ”sidste frontier” mod menneskets påvirkning og argumenterer med afsæt i sin forskning for, at menneskeheden ikke må gentage de samme fejl i havet, som vi har begået på landjorden.  

Katherine Richardson fokuserer i sin forskning særligt på havets planteliv, og særligt de små alger eller planteplankton har fanget hendes opmærksomhed: Hun forventer, at der inden længe vil komme bevis for, at disse mindste planter i havet er altafgørende for klodens klimaudvikling, idet de binder CO2 fra luften og fører den til havbunden.  

Der er dog endnu meget at lære om havet, og forskningsfeltet kræver en kreativitet og nysgerrighed, som eleverne kan opleve og tage del i i de undersøgelser, der præsenteres i temaets inspirationskataloger. 

 

Inspirationsmateriale relaterer havet til eleverne 

Selv om ’den antropocæne tidsalder’ kan lyde abstrakt, har temaet potentiale til at betage elever i grundskolen. Havets betydning for fortidens og fremtidens klima åbner nemlig op for undren og store spørgsmål, og det er netop det, de seks inspirationskataloger skal hjælpe naturfagslærerne med at bringe ind i klasseværelserne i både indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. 

Inspirationskatalogerne tager udgangspunkt i elevernes nære verden som for eksempel lokale strande, søer eller vandløb og fokuserer på emner som vejr og klima, havplanters optagelse af CO2 og drivhuseffekt. 

Inspirationskatalogerne findes nederst på siden og har fokus på: 

© Børne- og Undervisningsministeriet
 • Vejr og hav 
  (1.-2. klasse)
 • Algers betydning for klimaet 
  (3.-4. klasse) 
 • Temperatur, CO2 og drivhuseffekt på den blå planet 
  (5.-6. klasse) 
 • Naturlige klimaforandringer 
  (7. klasse) 
 • Menneskeskabte klimaforandringer 
  (8. klasse) 
 • Fremtidsscenarier for Jordens klima 
  (9. klasse) 

Katalogerne indeholder både konkrete undersøgelsesforslag og forslag til, hvordan du kan igangsætte undervisningen.  

Du kan eksempelvis didaktisere temaet om havets betydning for klimaet ved at inddrage eleverne i samtaler om disse forhold: 

 • Alger kan give os viden om fortidens og fremtidens klima. 
 • Menneskers energiforbrug har medført en stigende CO2-udledning. 
 • Klimaforandringerne har betydning for menneskers levevilkår. 

 

Fagdidaktisk ramme for kompetence-orienteret naturfagsundervisning 

Inspirationskatalogerne er bygget op over fire trin i en fagdidaktisk ramme for kompetenceorienteret naturfagsundervisning: undersøg, tilrettelæg, gennemfør og afrund

Didaktiseringen støttes desuden af, at inspirationsmaterialerne relaterer temaet til de naturfaglige kompetenceområder modellering, undersøgelse, kommunikation og perspektivering samt til videns- og færdighedsområderne i Fælles Mål for naturfagsundervisningen. 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Læs mere om kompetenceorienteret undervisning i videnspakken, der indholder film, et vidensnotat, planlægnings- og udviklingsredskaber samt et eksemplarisk fællesfagligt forløb.

 

Naturvidenskabens ABC

Temaet om havets betydning for klimaet vedrører grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser. Ti sådanne erkendelser er beskrevet i Naturvidenskabens ABC, der er udviklet for Børne- og Undervisningsministeriet. Særligt relevante for temaet om Hav og klima i den antropocæne tidsalder er: 

 • Erkendelse 1: Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt. 
 • Erkendelse 2: Jordens overflade og klima udgør et dynamisk system. 
 • Erkendelse 3: Jordens ressourcer er konstante og indgår i et kredsløb. 

Læs mere her: Naturvidenskabens ABC

 

Om temapakkerne

Temapakkerne giver indblik i aktuelle naturvidenskabelige gennembrud fra forskere på danske universiteter og ideer til motiverende, kompetenceorienteret naturfagsundervisning. 

I hver temapakke indgår et fagligt magasin, Temamagasinet Indblik, en forskerfilm og seks inspirationskataloger.  

Filmen og magasinet introducerer til forskeren og forskningsfeltet, mens inspirationskatalogerne præsenterer en didaktisk bearbejdning, målrettet undervisning af elever på forskellige klassetrin.

 

Kreditering 

Inspirationsmaterialet er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College og Københavns Professionshøjskole for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.