Eksempel fra praksis

Fire film viser afdækning af nyankomne og tosprogede elevers kompetencer i praksis

Fire korte film viser, hvordan lærere og andet pædagogisk personale omkring eleven konkret kan afdække elevens kompetencer med udgangspunkt i afdækningsmaterialet.

En god afdækning af nyankomne og tosprogede elever kompetencer sker tidligt i elevens skoleforløb og er kendetegnet af grundighed og systematik. Jo hurti­gere skolen kan tilbyde eleven den rette undervisning, desto mere vil eleven kunne profitere af undervisningen i dansk som andetsprog og almenundervisningen. Afdækningsmaterialet består af fire dele og gennemføres i tre trin.

  • Trin 1: Afdækning af elevens sprog og erfaringer
  • Trin 2 af to punkter: Afdækning af litteracitet og afdækning af numeralitet
  • Trin 3: Løbende opfølgning

Filmene viser konkrete eksempler på, hvordan det pædagogiske personale omkring en elev kan forberede, gennemføre og efterbehandle de samtaler med eleven, som bliver gennemført på trin 1 og 2.

© Børne- og Undervisningsministeriet
© Børne- og Undervisningsministeriet

Filmen visualiserer forløbet efter afdækningssamtalen, og hvordan en underviser udfylder afdækningsprofilen og formidler viden fra afdækningen til sine kollegaer:

© Børne- og Undervisningsministeriet

Filmen illustrerer den løbende opfølgning på afdækningen på blandt andet et teammøde, observation og vurdering af eleven og samtale med eleven.

I videoen om trin 3, den løbende opfølgning på afdækningen, arbejder et team med materialets to dele; et opfølgningsskema og et ark til statussamtalen i teamet. Tidsforbruget til opfølgningen er samlet ca. 45 min., hvoraf de 20-25 min. er til observationen i klassen, og de 15-20 minutter er til statussamtalen om den enkelte elev i teamet.

I materialet anbefales, at opfølgningen sker hver 3. måned for basisdansk og hver 6. måned for supplerende, men hyppigheden bør tilpasses den enkelte elev.

© Børne- og Undervisningsministeriet
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.