Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

BUVM har udviklet et materiale, der kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de kan deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever.

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer anlægger et helhedsorienteret blik på den enkelte elev. Det betyder, at der er fokus på elevens samlede kompetencer både i skolesammenhæng og det øvrige liv.

Udvikling af afdækningsmateriale til nyankomne og tosprogede elever

Materialet er blevet til på baggrund af viden og erfaringer fra både Danmark og andre lande. 

Her kan du læse det vidensnotat som ligger til grund for arbejdet med at udvikle det danske materiale.

Det samlede materiale består af tre trin

De to første trin er til den indledende afdækning og tilsammen giver de viden om elevens ressourcer, forudsætninger og behov i forhold til elevens kommende undervisning.

Første trin omhandler elevens sprog og erfaringer, og foretages ved den første kontakt mellem eleven og det danske skolesystem.

Anden trin foretages ved elevens skolestart og her bruges resultaterne fra første del til på enkel og præcis måde at få viden om elevens niveau indenfor litteracitet og numeralitet.

Det tredje trin tilbyder et redskab til systematisk at følge elevens progression indenfor basisdansk og senere supplerende dansk som andetsprog. Her kan elevens undervisere ved hjælp af observationer af elevens deltagelse og produktioner på en enkelt måde monitorere om elevernes sprog udvikler sig planmæssigt.

Kom igang med at bruge materialet med denne vejledning

Her får du et overblik over de forskellige dele af materialet og en generel vejledning i de overordnede og praktiske forhold, der kan være gode at tænke på i planlægningen af afdækningsforløbet.

Vejledningen er skrevet til forvaltninger og skoleledelser, men indeholder et overblik over afdækningen, som vil være relevant for alle, der skal benytte materialet.

Videogennemgang af materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer - afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen.

© Børne- og Undervisningsministeriet
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.