Aktivitet

En rundtur i Sundhedsstjernen

Sundhed kan være mange ting; at have det godt med sig selv og andre, at spise sund mad og at bevæge sig. Aktiviteten sætter fokus på at skabe et fælles sprog og en referenceramme, der kan bruges fremadrettet.

Aktiviteten kan bruges på alle klassetrin.
Anslået tidsforbrug: Ca. 1 lektion.

Sundhedsstjernen er en didaktisk model, som illustrerer det brede og positive sundhedsbegreb. I aktiviteten kan eleverne ud fra modellen arbejde med sammenhængen mellem levevilkår og livsstilsfaktorer. Sundhedsstjernen kan gøre det lettere for dem at forstå det brede sundhedsbegreb og de faktorer, der har indflydelse på vores sundhed.

Du kan finde en model af sundhedsstjernen på skoleidræt.dk (PDF). 

 

Forudsætninger, form og indhold

Aktiviteten tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser og erfaringer. Gennem Sundhedsstjernen kan de stifte bekendtskab med forskellige livsstilsområder og få mulighed for at reflektere over deres egen sundhed i relation til fællesskabet.

Sundhedsstjernen er opbygget på følgende måde: I midten af stjernen, og som centrum for det hele, er den enkelte elev. I den yderste kreds, rundt om stjernen, har vi levevilkår. De er nogle helt grundlæggende forudsætninger for sundheden, som kan være svære at ændre. Hver af de fem spidser i stjernen symboliserer en livsstilsfaktor, som har betydning for elevens sundhed. De forskellige livsstilsfaktorer præger hinanden, og derfor er alle fem faktorer vigtige.
Du kan læse mere om den didaktiske model her: Sundhedsstjernen.

Aktiviteten er bygget op i fire faser, og der lægges igennem faserne op til: Aktivering af forforståelse, præsentation og visualisering af Sundhedsstjernen og derefter samtaler om levevilkår og livsstilsområder i makkerpar.

 

Tilrettelæggelse

Det anbefales, at elevernes forforståelse aktiveres inden arbejdet med selve sundhedsstjernen, så de finder ud af, at de allerede ved meget om, hvad det vil sige at være sund.

Du kan vælge at printe Sundhedsstjernen ud og lægge den på gulvet og placere eleverne i en rundkreds uden om den. For at gøre det endnu tydeligere for eleverne, at de i aktiviteten skal forholde sig til forskellige områder i stjernen, kan du også printe fem ark med Sundhedsstjernens livsstilsfaktorer ud og placere dem i en cirkel. Arkene findes på skoleidræt.dk (PDF).

Det er vigtigt, at eleverne får et visuelt indtryk af Sundhedsstjernen under øvelsen, så de hele tiden kan forholde sig til de forskellige faktorers indbyrdes påvirkninger. Det er godt at være opmærksom på, at levevilkårene, som er symboliseret ved den yderste ring, har indflydelse på livsstilsfaktorerne.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes, inden aktiviteten:

 • Hvordan skal elevernes forforståelse aktiveres?
 • Hvordan får eleverne bedst et visuelt indtryk af Sundhedsstjernen?
 • Hvordan understreger jeg levevilkårenes indflydelse på livsstilsfaktorerne overfor eleverne?
 • Hvor skal aktiviteten foregå? Skal Sundhedsstjernen evt. tegnes op i skolegården?
 • Hvordan skal jeg som lærer understøtte elevernes samtale om levevilkår og livstilsområder?
 • Hvordan skal aktiviteten organiseres? Skal eleverne tale om alle livsstilsområder i de samme makkerpar, eller skal de bytte undervejs? Eller skal eleverne bevæge sig rundt i Sundhedsstjernen som en samlet gruppe?

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er opbygget i 4 faser:

1. Forforståelse
I kan i klassen starte med at lave en brainstorm ud fra ordet sundhed. Du kan overveje at organisere det som en aktiv brainstorm, hvor eleverne i grupper er fælles om et stykke papir, som de skiftevis skal løbe hen til og skrive deres bidrag på.

2. Præsentation af Sundhedsstjernen
Eleverne kan herefter placere sig uden for Sundhedsstjernen, som de skal kunne se visuelt. Imens kan du som lærer forklare, at de nu står i det, der hedder levevilkår, og at det kan være svært at ændre på ens levevilkår. Kom gerne med nogle eksempler på levevilkår, som dine elever er underlagt, eksempelvis at de har let adgang til frisk drikkevand, har tag over hovedet, eller at de bor på landet/i byen.

3. Levevilkår
Eleverne kan nu finde sammen i makkerpar eller mindre grupper, hvor de på skift kan fortælle om deres levevilkår.
Du kan undervejs gøre eleverne opmærksomme på, at de kan vise interesse for hinanden ved at spørge nysgerrigt ind til hinandens levevilkår. Du kan som lærer benytte hjælpespørgsmål som disse, hvis eleverne går i stå:

 • Hvordan bor du? Bor du i lejlighed, hus eller andet?
 • Har du nogle muligheder for at gå til sport i din fritid?
 • Hvor langt har du til skole?
 • Er det muligt at gå eller cykle i skole? Er der en cykelsti eller et fortov?

4. Livsstilsområder
I denne fase kan eleverne bevæge sig rundt til de forskellige livsstilsområder (de fem ark eller områderne i Sundhedsstjernen). De kan hver især fortælle om deres liv ud fra de forskellige områder.

Det kan være en god idé, at alle elever følges rundt til de forskellige områder. På den måde kan du benytte de samme hjælpespørgsmål til alle elever på samme tid. Desuden giver det mulighed for, at eleverne kan bytte makker undervejs. Du kan som lærer lade dig inspirere af de hjælpespørgsmål, der er findes i fold-ud-menuen nederst på siden,

 

Evaluering

Du kan vælge at samle op på livsstilsområderne et efter et ved at bede eleverne om at dele deres snakke med hinanden ud fra spørgsmål som:

 • Var I enige i jeres makkerpar?
 • Undrede du dig over noget, den anden sagde?
 • Fik du gode ideer til noget, som du selv vil gøre fremover?

En anden mulighed er at lave en fælles opsamling til sidst i øvelsen. Her kan I få en mere generel snak om, hvilke livsstilsområder, der fylder meget for den enkelte, og hvilke der ikke lægges så meget vægt på. Hav gerne opmærksomhed på, at det kan være meget individuelt, hvordan man vægter betydningen af de forskellige faktorer i relation til ens sundhed.

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

 • I hvilket omfang var eleverne i stand til at samtale om levevilkår og livsstilsfaktorer?
 • Hvordan fungerede min egen rolle under elevernes samtaler?
 • Hvordan kan dette indledende arbejde med udgangspunkt i Sundhedsstjernen evt. bruges i et fremtidigt arbejde med fokus på sundhed og trivsel?

 

Kreditering

Aktiviteten er udarbejdet af Styr på SundhedenDansk Skoleidræt.

Styr på Sundheden er en del af programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål med indsatsen er, at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.

Læs mere og find flere inspirationsmaterialer her: Styr på Sundheden.


Forslag til hjælpespørgsmål, når eleverne står ved:

Leg, bevægelse og motion: 

 • Går du til nogle former for sport i din fritid? Hvilke? 
 • Hvordan kan du godt lide at være aktiv? Alene eller sammen med andre? 
 • Går eller cykler du til og fra skole? 
 • Hvordan bevæger du dig i løbet af skoledagen?

Venner og fællesskaber: 

 • Hvordan har du det, når du er sammen med dine venner? 
 • Hvordan har du det, når du bliver uvenner med nogen? 
 • Hvordan bliver du gode venner igen, hvis du er blevet uvenner med nogen? 
 • Hvem er du sammen med i skolen, i fritiden og derhjemme?

Følelser og selvværd: 

 • Hvornår er du mest glad? 
 • Hvornår kan du blive trist og ked af det? 
 • Hvordan har du det, når du er udenfor, fx i en skov? 
 • Hvad gør du, hvis du bliver ked af det eller synes, at noget er svært?

Mad og måltider: 

 • Hvad kan du godt lide at have med i madpakken? 
 • Hvad spiser du til morgenmad? 
 • Hjælper du nogle gange dine forældre med at lave mad? 
 • Kan du godt lide at spise sammen med andre? Hvorfor/hvorfor ikke?

Andet: 

 • Er der noget andet, som du synes vi ikke har snakket om? Noget der også har betydning for, om du har det godt og er glad? Det kunne fx handle om, hvordan du sover om natten, om du husker at vaske hænder inden du skal spise, eller om du ofte er syg

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.