Artikel

Skab bevægelse i udskolingen

Bevægelse i undervisningen kan være med til at skabe variation, motivation og samtidig styrke elevinddragelse. I denne video og artikel får lærere, pædagoger og ledelser overblik og inspiration til at forankre bevægelse i skolens hverdag. 

Film om bevægelse i udskolingen

© Børne- og Undervisningsministeriet

Bevægelse i meningsfulde og trygge rammer

Bevægelse kan bidrage til trivsel, glæde og læring i en hverdag, hvor eleverne skal forholde sig til mange fag og undervisere. Varieret undervisning kan styrke elevernes motivation og give ny ilt til trætte hoveder. Ikke desto mindre er det vigtigt, at bevægelse er en del af et læringsmiljø, der er kendetegnet af tryghed og at formålet er tydeligt og meningsfuldt for alle. Dette kan blandt andet opnås ved at inddrage eleverne.

 

Og hvordan gør man så det? Redskaber og modeller, der skaber kvalitet i bevægelse

En række modeller og konkrete aktiviteter kan danne rammen for en styrket indsats i forhold til bevægelse og variation i undervisningen. Materialet kan både kan både bruges til en samlet strategisk indsats, men også give inspiration til en varieret undervisning.

 

En didaktisk model og eksemplariske aktiviteter til bevægelse i fagene

Bevægelse i undervisningen i fagene kræver et fælles sprog som grund for didaktiske overvejelser. Bevægelse i undervisningen er et materiale, materiale der understøtter en systematisk og kvalificeret bevægelsesindsats. En didaktisk model med fem typer af bevægelse skaber overblik og baggrund for refleksion for den enkelte lærer eller i teamet. Modellen suppleres af eksemplariske bevægelsesaktiviteter til inspiration og videre udvikling.

Bevægelseskultur

En didaktisk model for bevægelseskultur danner rammen for en analyse af bevægelsesaspekter i din klasse. Analysen kan ske i teamet eller i samarbejde med ledelsen og indsigterne kan omsættes til en strategi, der styrker motivation og giver variation i hverdagen.

Bevægelsesglæde 

Bevægelse og motivation kan forstærke hinanden gensidigt. Med en visuel model og en række eksemplariske aktiviteter kan der skabes refleksion og dialog om den følelse af glæde, der sker før, under og efter aktiviteter med bevægelse.

Model til elevinddragelse

Elevinddragelsesmodellen stiller skarpt på bevægelse og kan være med til at nuancere billedet af, hvornår elevinddragelse er meningsfuld og hvordan eleverne kan bidrage meningsfuldt i samarbejde med pædagoger og lærere.

Bevægelse på et solidt vidensgrundlag

Vidensnotat til kampagnen udskolingen i bevægelse giver en grundig indføring i den mest relevante viden på området. Notatet giver et solidt vidensbaseret afsæt for at systematisere, kvalificere og forklare, hvorfor, hvornår og hvordan bevægelse virker bedst i forhold til at understøtte sundhed, trivsel og læring. Notatet indeholder også henvisninger til konkrete eksempler, der omsætter viden og forskning til praksis og er derfor interessant læsning for alle fagprofessionelle.

Kreditering 

Alle modeller og øvrige materialer er udarbejdet af KOSMOS, nationalt videnscenter for kost, motion og sundhed for børn og unge, for Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.