Aktivitet

Protestsange om bæredygtighed

Med udgangspunkt i to samfundskritiske sange fra før år 2000 arbejder eleverne med refleksionsspørgsmål. Sangene handler om bæredygtighedstemaer, som stadig er relevante, fx krig, forurening, sygdom og trivsel.

 

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning, der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes i: musik, dansk, samfundsfag
Anslået tidsforbrug: 2 lektioner

Denne refleksion tager udgangspunkt i Bjarne Jes Hansens sang 'Vi voksne kan også være bange' (1978) og Troels Trier og Rebecca Brüels 'Jeg er på rekreation’ (1989). Disse to sange er eksempler på samfundskritiske sange fra før år 2000, men handler om bæredygtighedstemaer som stadig er relevante fx krig, angst, forurening, sygdom, ansvar og trivsel. Med udgangspunkt i sangene skal eleverne arbejde med refleksionsspørgsmål og evt. med præsentation af billederne og deres tanker om den.

 

Materialer:

  • Sangen ’Vi voksne kan også være bange’ (Bjarne Jes Hansen, 1978) 
  • Sangen ’Jeg er på rekreation’ (Troels Trier og Rebecca Brüel, 1989) 
  • Elevark ”Æstetiske refleksioner: Protest-sange om bæredygtighed” med refleksionsspørgsmål (enten printet til alle elever eller elektronisk)

 

Forudsætninger, form og indhold

Arbejdsformen Æstetiske refleksioner lægger op til elevernes selvstændige arbejde. Med udgangspunkt i et æstetisk værk (litterært, musikalsk eller andet) reflekterer eleven (alene eller sammen med andre) over oplevelsen af værket, dets udtryk og dets indhold. Indholdet kan i princippet være hvad som helst, men kunne fx berøre temaer som døden, virkelighedsopfattelser eller identitet. Underviseren kan vælge at supplere refleksionerne med en opsamlende præsentation eller aktivitet.

De æstetiske refleksioner egner sig særligt til elevens selvstændige refleksion og fordybelse. Aktiviteten kan evt. foregå andre steder end på skolen, fx på et folkebibliotek, i byrummet eller på et museum, og kan fungere som en individuel eller fælles aktivitet to-og-to eller i små grupper. Alle eleverne behøver ikke nødvendigvis arbejde med samme aktivitet samtidig.

Læs mere om materialet i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

Se mere i den pædagogiske vejledning på introduktionssiden. Hvis du ikke tidligere har arbejdet med filosofisk dialog, anbefales det også at læse Introduktion til filosofiske dialoger, inden du går i gang.

 

Sværhedsgrad: mellem

Egnet til antal personer: en elev eller flere (individuelt eller i små grupper)

 

Tilrettelæggelse

  • Læs elevarket ”Æstetiske refleksioner: Protest-sange om bæredygtighed” med refleksionsspørgsmål
  • Gør elevarket (refleksionsspørgsmål og sangtekster) og sangene ”Vi voksne kan også være bange” og ”Jeg er på rekreation” tilgængelige for eleverne (helst via højtalere i lokalet eller hovedtelefoner af hensyn til lydkvalitet)
  • Sæt rammen for aktiviteten (fx mht. tid til præsentation af refleksion og tid til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Giv eleverne tid til at lytte til begge sange (ca. 10 min i alt). Udlevér derefter elevark ”Æstetiske refleksioner: Protest-sange om bæredygtighed” til eleverne, og lad dem lytte igen, mens de læser teksterne. Derefter arbejder de (sammen eller individuelt efter aftale) med refleksionsspørgsmål.

Eleverne behøver ikke at besvare alle refleksionsspørgsmålene lige grundigt – de kan fokusere på de spørgsmål, som giver mest mening for dem. Det vigtigste er, at de får mulighed for selvstændig fordybelse.

Når eleverne har arbejdet med spørgsmålene, kan du evt. fortælle dem om protest-sange som genre og hvilken rolle, de har spillet politisk og kulturelt. Måske eleverne har spørgsmål eller kommentarer til dette.

Hvis I ønsker det, kan I samle op på forskellige måder, når eleverne har arbejdet med refleksionsspørgsmålene. I kan fx gennemgå nogle af de spørgsmål, som eleverne fandt mest interessante – hvad har de svaret? Hvorfor har de svaret, som de har? Og har nogle svaret det samme? Eller eleverne kan få lejlighed til at præsentere værkerne/deres egen version og deres overvejelser for resten af gruppen (som måske har arbejdet med noget andet). Aftal med eleverne fra begyndelsen, hvilken opsamling der skal være.

 

Forslag til udvidelsesaktivitet

Til støtte for elevernes refleksion over sangenes indhold og udtryk, kan de arbejde med at lave en stop-motion-film til sangen, en slags musikvideo, som tydeliggøre indholdet og elevernes oplevelse af teksten. Aktiviteten kan foregå i grupper og kan laves ved at fotografere tekst- og billedelementer, som eleverne fremstiller (brug evt. en gratis stop-motion-app til optagelsen). Filmes klippes derefter sammen og vises for de øvrige (evt. ledsaget af overvejelser over form og indhold).

 

Evaluering

Det anbefales, at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se den pædagogiske vejledning for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Relaterede aktiviteter:

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen, version: marts 2020

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.