Aktivitet

Novelle: Rama Sama

Med udgangspunkt i Anders Bodelsens novelle Rama Sama fra 1967 skal eleverne arbejde med refleksionsspørgsmål. Novellen kan være med til at udfolde perspektiver på erkendelse, omverden, viden og voksen/barn.

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning, der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes i dansk, kristendomskundskab, samfundsfag, billedkunst
Anslået tidsforbrug: 2 lektioner

Med udgangspunkt i Anders Bodelsens novelle ”Rama Sama” fra novellesamlingen 16 noveller skal eleverne arbejde med refleksionsspørgsmål og evt. med præsentation af novellen og deres tanker om den. Novellen giver anledning til at arbejde med temaer som perspektiver, erkendelse, omverden, virkelighed, viden og voksen/barn.

 

Materialer

Anders Bodelsens novelle Rama Sama fra novellesamlingen 16 noveller. Rama Sama er tilgængelig på ereolen.dk

Elevarket ”Æstetiske refleksioner: Novelle: Rama Sama med refleksionsspørgsmål (enten printet til alle elever eller elektronisk)

 

Forudsætninger, form og indhold

Arbejdsformen Æstetiske refleksioner lægger op til selvstændigt arbejde ved eleverne. Med udgangspunkt i et æstetisk værk (litterært, musikalsk eller andet) reflekterer eleven (alene eller sammen med andre) over oplevelsen af værket, dets udtryk og dets indhold. Indholdet kan i princippet være hvad som helst, men kunne fx berøre temaer som døden, virkelighedsopfattelser eller identitet. Underviseren kan vælge at supplere refleksionerne med en opsamlende præsentation eller aktivitet.

De æstetiske refleksioner egner sig særligt til elevens selvstændige refleksion og fordybelse. Aktiviteten kan evt. foregå andre steder end på skolen, fx på et folkebibliotek, i byrummet eller på et museum, og kan fungere som en individuel eller fælles aktivitet to-og-to eller i små grupper. Alle eleverne behøver ikke nødvendigvis arbejde med samme aktivitet samtidig.

Sværhedsgrad: mellem

Egnet til antal personer: en elev eller flere (individuelt eller i små grupper)

Se mere i de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden

Læs mere i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

 

Tilrettelæggelse

  • Læs refleksionsspørgsmålene i elevark til ” Æstetiske refleksioner: Novelle: Rama Sama
  • Gør elevarket (refleksionsspørgsmål) og novellen ”Rama Sama” tilgængelig for eleverne (enten printet eller elektronisk)
  • Sæt rammen for aktiviteten (til præsentation af refleksion og tid til evaluering).

 

Aktivitetens opbygning

Giv eleverne tid til at læse Anders Bodelsens novelle Rama Sama (3 sider på e-reolen), måske er der ord de ikke kender, og som skal forklares?  Herefter får eleverne elevarket og arbejder med refleksionsspørgsmålene – I aftaler om det er individuelt eller i mindre grupper.

Eleverne behøver ikke at besvare alle refleksionsspørgsmålene lige grundigt – de kan fokusere på de spørgsmål, som giver mest mening for dem. Det vigtigste er, at de får mulighed for selvstændig fordybelse.

Hvis I ønsker det, kan I samle op på forskellige måder, når eleverne har arbejdet med spørgsmålene. I kan fx gennemgå nogle af de spørgsmål, som eleverne fandt mest interessante – hvad har de svaret? Hvorfor har de svaret, som de har? Og har nogle svaret det samme? Eller eleverne kan få lejlighed til at præsentere værket og deres overvejelser for resten af gruppen (som måske har arbejdet med noget andet). Aftal med eleverne fra begyndelsen, hvilken opsamling der skal være.

 

Evaluering

Det anbefales, at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen, version: april 2020

 

Relaterede aktiviteter:

 

Referencer

Bodelsen, A. (2017): Rama Sama, fra 16 noveller, Gyldendal. Rama Sama er tilgængelig på ereolen.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.