Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i engelsk - april 2023

Om FIP 2023; Sommereksamen 2023: skriftlig og mundtlig censur samt eksamens-FAQ; Fyraftensmøde om mundtlig eksamen, skriftlig eksamen, funktionel grammatik; Undervisningsbeskrivelsen - og nyt fra sektoren.

 

Så er vi efterhånden nået igennem første ordinære skoleår, siden Covid 19 ændrede vores verden, og vi nærmer os nu med hastige skridt eksamensperioden.
Af samme årsag vil dette nyhedsbrev derfor have meget fokus på den kommende sommertermins skriftlige og mundtlige prøver, mv.

Jeg vil dog lige starte med at gøre lidt reklame for en spændende konference om AI og ChatGPT, der fandt sted d. 12/4. Konferencen blev afviklet i samarbejde mellem Danmarks nationalleksikon, lex.dk, Danske Universiteter, Danske Professionshøjskoler, Danske Gymnasier og Danmarks Biblioteksforening.
De har netop delt et streaminglink fra eventet, så I kan se det hjemmefra: Streamingevent om AI og ChatGPT.
Under afsnit 11 linker jeg desuden til et andet kommende webinar af EdTech Danmark om ChatGPT, der finder sted d.25 april, som måske også kunne være af interesse for jer.

Derudover vil jeg benytte dette nyhedsbrev til at sige tak til de mange skoler, som inviterede mig ud på besøg i år – det er som altid givende at høre, hvad der fylder for jer rundt omkring i landet.
Jeg sluttede af med et rigtig fint regionsmøde i Nordjylland i marts, som gav anledning til mange gode konstruktive snakke.

På samme måde skal der lyde en stor tak til opgavekommissionerne for deres altid grundige og innovative tilgang til udviklingen af vores skriftlige prøvesæt.
Kommissionerne er udsat for et gevaldigt krydspres de her år grundet implementering af nye digitale platforme, hvorfor jeres store indsats og altid positive tilgang til arbejdet er utroligt værdsat med henblik på at sikre bedst mulig kvalitet og opretholdelse af den nationale standard.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.