Fagprogrammer

Eleverne kan med fordel lære at arbejde med de fagspecifikke programmer. Eleverne bør også nemt kunne kopiere relevante elementer fra andre programmer (fx kemi-tegneprogrammer eller matematikværktøjer) til sin tekst i en opgavebesvarelsen.

Selv om mulighederne er mange, og eleverne bør introduceres tidligt for programmerne, skal man dog hele tiden have for øje, at programmerne skal bruges til at forbedre den kemiske forståelse fx ved navngivning af organiske forbindelser, tegning af strukturformler i organisk kemi, analyser af kemiske strukturers polaritet og syre-base egenskaber og ikke bare at kunne ”trykke-på-knapper”. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.