Kompetenceudvikling

FIP-kursus 2019 biologi og bioteknologi

FIP-kurset 2019 i biologi og bioteknologi. Nedenfor kan du finde materiale fra kurset. 

Studieretningsprojekt

  • Biologi kan, når det indgår i studieretningsprojektet, bidrage med empiri. Enten i form af resultater fra eget eksperimentelt arbejde eller fra andres undersøgelser.
  • Det empiriske materiale kan ikke alene være fiktion (som fx en roman eller en novelle), men skal have en kvalitet således, at eleven kan demonstrere empirikompetencer (jf. afsnit 2.1.2 i vejledningen).  
  • Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed (og biologisk variation)  
  • Når eleven har udført eget eksperimentelt arbejde skal de centrale resultater præsenteres i selve opgaven, mens at supplerende resultater, anvendte materialer og fx. forsøgsopstilling kan fremgå af bilag. 
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.