Forløb

Miljøteknik - Spildevand

Forløb om mikroorganismers opbygning, rensning af spildevand og hormonforstyrrende stoffer. Forslag til læreroplæg, eksperimenter og litteraturhenvisninger. Omfang: 22 lektioner.

Materialet er leveret af fagkonsulenterne som supplement til vejledningen for faget.  

Bioteknologi har en vigtig rolle i forbindelse med en række miljømæssige opgaver, f.eks. spildevandrensning.

 

Kernestof:

  • Cellebiologi: bakteriecellers overordnede opbygning
  • Mikrobiologi: vækst, vækstmodeller, vækstfaktorer
  • Biokemiske processer: respiration, gæring
  • Økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, C- og N-kredsløb og biodiversitet
  • Toksikologi
  • Eksperimentelle metoder: celledyrkning, DNA-sekventering, spektrofotometri

 

Forløbets opbygning

 

Lektion 1-6: Introduktion til mikroorganismer

Introduktion til mikroorganismers opbygning og naturlige rolle i aerob og anaerob omsætning af organisk stof. Fokus på hvordan man kan udnytte mikroorganismernes egenskaber i f.eks. spildevandsrensning.

Mikrobiologisk vækst, vækstkurve og vækstfaktorer.

 

Eksperiment:

Her kan laves simple vækstforsøg med E.coli. Væksten kan følges spektrofotometrisk. 

Samarbejd evt. med matematik om eksponentiel vækst.

 

 

 

Lektion 7-12: Biologisk spildevands rensning 

Klassisk biologisk rensning med fokus på nitrogenomsætning, denitrifikation, nitrifikation og anammox.

Læs om anammox i artikel fra Dansk Kemi, se litteraturliste.

Besøg på renseanlæg.

 

Eksperiment:

Forsøg med måling af nitrat i vand før og efter rensning.

 

 

Lektion 13-18: Bakterieflora

Betydningen af samspillet mellem mikroorganismer, herunder at kende sammensætningen af mirkoorganismer i renseanlægget.

Klassisk bakterieidentifikation, og moderne baseret på DNA sekventering.

Artikler fra videnskab.dk. Se litteraturliste.

 

Eksperiment

Lav forsøg med pladespredning af bakterier og simple identifikationsforsøg.

 

 

Hormonforstyrrende stoffer i spildevandet – 10 timer

Hormoner specielt med fokus på kønshormonerne, og deres funktion både i fosterudvikling, i puberteten og i voksenlivet.

Hormonforstyrrende stoffer og deres påvirkning af dyr og mennesker. Diskussion af hvorfor der findes hormonforstyrrende stoffer i spildevand.

 

Eksperiment

Hormonforstyrrende stoffer. Forsøg med påvisning af hormonforstyrrende stoffer vha. genmodificerede gærstammer. Foreningen af Danske Biologer (biofag.dk)

 

 

Litteratur

Hormonforstyrrende stoffers påvirkning:
Carsten Bagge Jensen, Økotoksikologi, kapitel 1, Nucleus, 2010 

 

Artikler til spildevandsrensning:

Artikler til bakterieidentifikation vha. DNA sekventering:

Artikler om hormonforstyrrende stoffer:

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.