Nyhed

Fagprogrammerne MarvinSketch og ChemSketch

I forbindelse med de skriftlige prøver modtager fagkonsulenterne i kemi og bioteknologi til tider henvendelser vedrørende fagprogrammerne MarvinSketch og ChemSketch.

Henvendelserne omhandler blandt andet, hvordan man får fat i den gratis skolelicens til MarvinSketch, eller opdateringer, som vanskeliggør brug af fagprogrammerne.

Filer fra fagprogrammerne giver, ud over at kunne lave kemiske analyser, mulighed for tegning af strukturer blandt andet i forbindelse med reaktionsskemaer.
ChemSketch og MarvinSketch har stor anvendelse i forbindelse med skriftlige afleveringer i dagligdagen og i forbindelse med SOP/SRP.
Desuden er kendskab samt brug af fagprogrammer studieforberedende i forhold til videregående uddannelser, fx kemi, bioteknologi og biokemi.

Licens og installation

På EMU’en under fagprogrammer (kemi htx, kemi stx og bioteknologi, stx) kan man finde vejledninger til installation og brug af fagprogrammerne i den gymnasiale undervisning. I relation til skolelicens til MarvinSketch er det vigtigt at være opmærksom på, at det er den akademiske licens, man skal anmode om, jævnfør https://chemaxon.com/teaching-license

Brug af programmerne ved de skriftlige prøver

I de skriftlige prøver i kemi A (htx og stx) samt bioteknologi A (stx) er der vedlagt filer af typerne ’.mrv’ og ’.sk2’, som åbnes i henholdsvis MarvinSketch og ChemSketch, som beskrevet i Lærerens hæfte på https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017. De vedlagte filer kan indeholde kemiske strukturformler eller reaktionsskemaer. Eleverne behøver kun adgang til et af de to fagprogrammer.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er blevet opmærksom på, at der for enkelte elever kan være udfordringer med de to fagprogrammer.

Udfordringer på grund af opdateringer kan i mange tilfælde undgås ved, at eleverne undlader at opdatere styresystemet i månederne op til eksamen.

For det tilfælde, hvor eksaminanden oplever problemer med fagprogrammer under prøven, skal institutionen instruere eleverne forud for prøven i nedenstående for at kunne besvare prøven uden brug af fagprogrammerne:

  • Tag et skærmbillede af den eller de strukturformler, der skal markeres på, eller det reaktionsskema, der skal færdiggøres.
  • På PC kan der markeres på strukturformlen eller reaktionsskemaet med pen direkte i ”klippeværktøjet”. På Mac kan dette gøres i ”billedfremviser”.  
  • Indsæt billedet i besvarelsen

Censorernes opgave er at sikre en retfærdig og ensartet bedømmelse. Derfor bliver de censorer, der beskikkes til at bedømme de skriftlige opgavebesvarelser i kemi A (htx og stx) og bioteknologi A (stx), instrueret i, at i de tilfælde, hvor enkelte eksaminander kan have været nødt til at udarbejde deres besvarelse uden brug af de vedlagte filer af typerne ’.mrv’ og ’.sk2’, må dette forhold ikke påvirke bedømmelsen negativt.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.