Nyhed

Nyt fra fagkonsulenterne i bioteknologi - maj 2024

I forbindelse med prøverne opstår der ofte en del spørgsmål til eksaminandens brug af links til prøverne.

Derfor omhandler dette nyhedsbrev blandt andet information om eksaminandernes brug af links til prøverne

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside finder I en vejledning til brug af digitale hjælpemidler og adgang til internettet under de gymnasiale prøver. Her fremgår det blandt andet, at alt det, eksaminanderne kan downloade, skal downloades inden prøven. Det materiale, der ikke kan downloades og derfor må tilgås via internettet, skal fremgå af holdets undervisningsbeskrivelse. Dette materiale angives med dybe links, idet det ikke er tilladt at klikke videre fra den side, som linket fra undervisningsbeskrivelsen peger på. Altså vil et link til fx biosite.dk ikke være i overensstemmelse med kravene til et dybt link. Vær også opmærksom på, at generel brug af internet ikke tilladt at bruge til en prøve, herunder ChatGPT, Wolfram Alpha og søgemaskiner.

Jeg vil også benytte lejligheden til minde om at det er eksaminandens besvarelse, der skal bedømmes til den skriftlige prøve. De skriftlige prøver i bioteknologi er en genre, hvor det er veldefineret for censor (modtageren af opgaven), hvad opgaven består i. Censor kender opgavens præmisser og indhold. Eksaminanderne bør ikke kopiere eller skrive dele af opgaveteksten af i en skriftlig opgavebesvarelse. Hvis eksaminanden indsætter dele af opgaveteksten i opgaven for overskuelighedens skyld, bør de slette dette inden de afleverer, idet gennemskueligheden mindskes mellem eksaminandens egen besvarelse, som skal bedømmes, og materialer, som ikke må indgå i bedømmelsen.

I ønskes alle en god eksamensperiode.

 

Mange hilsner Mette Malmqvist og Ole Fristed Kunnerup

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.