Aktivitet

Dekryptering uden computer

Kryptering er helt afgørende for it-sikkerhed, og det behøver ikke at være tungt eller svært at forstå. Introducer kryptering ved at finde pointen i vittigheder og løse kryptogrammer.

 

Du kan bruge aktiviteten i et forløb om it-sikkerhed eller om kryptering i informatik C på eux, hf, hhx, htx eller stx.

Anslået tidsforbrug: Øvelsen varer ca. 60-90 minutter.

Giv eleverne et indblik i basale teknikker til kryptering samt til krypteringssvagheder. De arbejder hands-on og får dermed viden om, hvor let/svært det er at kryptere.

I aktiviteten arbejdes der blandt andet med følgende kernestof i informatik C: “It-sikkerhed, netværk og arkitektur - Internettets teknologi og sikre kommunikationsformer”.

 

Planlægning/overvejelser

Placer aktiviteten i forbindelse med et forløb, der berører it-sikkerhed.

Den kan også indgå i et større forløb om kryptering, som for eksempel en del af Khan Academys krypteringsforløb: En rejse ind i kryptografi.

Print det vedhæftede opgaveark, så der ét sæt per elev.

 

Aktivitetens opbygning

Introducer cæsarkryptering og lad elever starte med de første opgaver. Sæt hurtige elever til at gå videre med næste opgave, når de er færdige.

Lav en opsamling, når alle elever er igennem 1. opgave, hvor eleverne samtidig introduceres til antal krypteringsmuligheder og -svagheder.

Dernæst arbejder eleverne med kryptogramopgaven: Læreren eller elever, der er i gang, forklarer og viser, hvordan man kommer i gang med at knække koden. Bed eleverne sige til, når de er færdige, da det vil være meget forskelligt, og hjælp dem derefter i gang med den sidste opgave.

Når de fleste har løst kryptogramopgaven, laves en opsamling med fokus på de krypteringssvagheder, der gør, at koden kan knækkes. Introducer substistutionskryptering samt hvordan dens styrke beregnes.

Slut af med at gennemgå den sidste opgave, hvor de hurtige og dygtige elever, der har været i gang med den, hjælper til med at løse den i fællesskab.

 

Evaluering

Evaluer aktiviteten ved, at eleverne hjemme skal kryptere pointen i en selvvalgt vittighed med enten cæsarkryptering eller substitutionskryptering. I det efterfølgende modul skal eleverne prøve at finde pointen i hinandens vittigheder samt hvilket krypteringssystem og hvilken krypteringsnøgle, der er brugt.

Aktiviteten kan følges op af eller indgå som en del af Khan Academys krypteringsforløb: En rejse ind i kryptografi.

 

Kreditering 

Produceret af Jacob Stenløkke Bendtsen, webredaktør på emu.dk

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.