Mundtlighed

Mundtlig kommunikation udgør en central del af undervisningen, og der lægges vægt på at lære eleven talesprogets syntaktiske former og ordforråd. Læreren skal være en sproglig rollemodel. Find inspiration her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.