Nyhed

FIP 2021. Samtalekort – religion efter reformen 2017

Materiale klar til brug på faggruppemødet eller fredagsbaren med fagkollegaerne om de nye forhold i læreplanerne, der blev indført i 2017.

Med reformen i 2017 skete en række ændringer med læreplanerne, der bl.a. skulle understøtte det forøgede fokus på digitale og globale dannelse samt elevernes/kursisternes karrierekompetence og evne til at arbejde med innovation.

Der blev også foretaget andre ændringer, som bl.a. åbnede for øget deltagelse i skriftlige opgave (særligt SRP på stx) og inddragelse af materiale på andre sprog end dansk i undervisningen.

Den vedhæftede pdf rummer samtalekort, der er klar til at blive printet og klippet ud. Ideen er at man på baggrund heraf kan få talt om nogle af de nye forhold i læreplanerne fra 2017, og hvordan man hver især har håndteret disse i den daglige religionsundervisning.

God fornøjelse!

 

Materiale er udarbejdet af Tine Overlund Roost, Munkensdams Gymnasium, i forbindelse med FIP-kurserne i religion, skoleåret 2021-22.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.