Virtuel undervisning - organisering, understøttelse og vejledning

Virtuel undervisning giver skolerne mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, hvor eleverne arbejder selvstændigt. Her kan du finde gode råd.

20% af undervisningen i studieretningsforløb kan afvikles virtuelt, dvs. uden at lærere og elever fysisk er tilstede samtidig.

Virtuel undervisning giver skolerne mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, hvor eleverne arbejder selvstændigt. Skolerne kan tænke deres lovpligtige tilbud om sygeundervisning sammen med organiseringen af virtuel undervisning, således at den normale undervisning og sygeundervisningen koordineres. Virtuel vejledning og feedback i forbindelse med undervisning eller studievejledning kan foregå mere diskret og i øjenhøjde med eleven.

Undersøgelser af virtuel undervisning har vist, at nogle elever trives bedre, mens fagligt svageste elever oplever ofte fjernundervisningen som sværere end den normale undervisning.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.