Fastholdelse

Flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse, og i dette tema sætter vi fokus på den sidste nye viden og forskning om fastholdelse.

Vi kigger nærmere på den gode start på uddannelsen, gode overgange til praktikken og faglig støtte og pædagogik der fastholder som grundlag for at mindske frafaldet.

Materialerne er udarbejdet af FastholdelsesTaskforcen - som var et fireårigt satspuljeprojekt - der har samarbejdet med erhvervsskoler om kvalitetsløft af undervisningen ved implementering af pædagogiske metoder og værktøjer til fastholdelse af socialt udsatte unge med udfordringer, unge fra uddannelsesfremmede miljøer og etniske minoritetsunge. 

Materialerne er udvalgt med henblik på at inspirere til at tænke og arbejde hele vejen rundt om frafaldsproblematikken.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.