Eksempel fra praksis

Talent kan læres

Her kan du finde evalueringsrapport og cases fra fire projektskoler, der systematisk har arbejdet med talentdidaktik. De fire cases giver eksempler på, hvordan præstationsstandarder er blevet omsat til praksisnær undervisning gennem læringsmål, undervisningsaktiviteter og evaluering. 

Talentspor er udgået i 2019. 

Talentudvikling i erhvervuddannelserne skal forsat finde sted ude på de enkelte erhvervsskoler i de enkelte erhvervsuddannelser. Skolerne skal fortsat i deres lokale undervisningsplan have tilbud om undervisning, der udfordrer elevernes faglige og studiemæssige kompetencer, herunder fastlæggelse af det lokale arbejde med talentudvikling.

Med krav om undervisning på højere niveauer i erhvervsuddannelserne er der fortsat fokus på at den enkelte elev får tilbud om undervisning på højere niveau end det obligatoriske. 

 

Om materialet

I projektet ”Undervisning til talent – aktionslæringsforløb for ledere, pædagogiske vejledere og lærere på erhvervsskolerne” har deltagere fra fire erhvervsskoler samarbejdet med konsulenter fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) om udvikling af undervisning, der kan løfte læring for elever, der vælger talentspor.

Med udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra egen praksis og i relation til en specifik uddannelse har deltagerne formuleret læringsmål, udviklet undervisningsaktivite­ter og tilgange til evaluering, der øger elevernes præstationsniveau.

Projektet indeholder anbefalinger til fokus på mesterlærerkompetencer som kompetencer, der understøttet talentdidaktik.

 

Cases

Case fra Dalum Landbrugsskole. 
Undervisning på talentspor på uddannelsen har givet anledning til, at lærerne reflekterede over:

  • a) betydningen af det højere præstationsniveau for praksis for differentiering.
  • b) lærernes egne forudsætninger for at kunne ’se’ læring.
    Derudover var det blevet erfaret, at dele af præstationsstandarden måtte omformuleres, således at eleverne kunne forstå betydningen. Det var fx ordene: ’argumentere’, ’evaluere’, ’diskutere’ til konkrete opgaver, eksempelvis ”evaluering af drift”. På den måde kunne eleverne bedre forstå de krav, der stilles til dem.

Case fra Mercantec. 
Lærerne har udviklet konkrete læringsmål tæt knyttet til hypoteser a) om elevernes forudsætninger og b) udvikling af undervisning, der støttede eleverne i at opnå specifikke kompetencer, de ikke besidder - såsom selvstændighed og logisk tænkning i relation til opgaveløsning.

Case fra TEC. 
I sammenhæng med udarbejdelsen af læringsmål udviklede lærere og vejledere en ”talent-udgave” af opgaven; ”Bålstedet”, som allerede lå som en obligatorisk opgave på hovedforløb 1. For eleverne på talentspor (og for eleverne med fag på højere niveau) bestod det ekstra i selv at skulle fremstille et hjælpeværktøj til udarbejdelse af bålstedet samt selvstændigt at kunne betjene en konkret maskine. Derudover skulle de kunne forklare og instruere andre i at lave samme hjælpeværktøj. Talent blev her udfoldet som en udvidelse af fagspecifikke færdigheder samt anderledes/ øgede krav til elevernes kommunikative evner.

 

Kreditering

  • Mercantec: Personbilsmekaniker
  • TEC: Smed og case pandekage
  • Dalum Landbrugsskole: Svinelinjen
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.