Praktisk prøve på én arbejdsdag

Praktisk prøve på én arbejdsdag tager udgangspunkt i en praktisk opgave eller case, som eleverne får udleveret ved prøvedagens start.

I løbet af arbejdsdagen skal eleven løse den stillede opgave. Eksaminator og censor er til stede hele dagen, og vil løbende have faglige samtaler med eleven om opgaven. Kravene til indholdet i den praktiske prøve over én dag varierer fra fag til fag. Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig i fagbilaget for det pågældende faglige tema. Du kan finde mere information om prøven i de enkelte fagbilag her.

Nedenfor kan du finde inspiration til afholdelse af den praktiske prøve på én arbejdsdag. Du kan bl.a. se en video om den praktiske prøve på én arbejdsdag samt finde materiale, der omhandler og arbejder med denne prøveform.

Du kan også læse mere om reglerne for prøverne på siden ’Prøveregler’ eller på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

FGU - eksamen - Praktisk prøve over én dag

I denne film kan du blive klogere på den praktiske prøve på én dag, og du kan se et eksempel på, hvordan den praktiske prøve på én dag kan se ud på FGU.

© Børne- og Undervisningsministeriet
FGU - prøve - en dag - eksempel (december 2019)
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.