Eksempel fra praksis

Prøveeksempel: Turisme, kultur og fritid

Eksemplet viser, hvordan en praktisk prøve på én arbejdsdag kan se ud. Eksemplet omhandler det faglige tema turisme, kultur og fritid, men kan give inspiration til alle, der skal afholde prøve på én arbejdsdag. Du kan også se en video, som viser prøvens forløb.

Dette eksempel er udarbejdet af FGU Aalborg med sparring fra FGU Østjylland. Eksemplet tager udgangspunkt i undervisningen og prøven for en konkret gruppe elever, der afslutter turisme, kultur og fritid på FGU-niveau 3 med en praktisk prøve på én arbejdsdag.

Eksemplet beskriver hvordan undervisningen er foregået for det konkrete hold og hvilke omstændigheder, der er for den pågældende prøve, herunder eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag, konkretiserede bedømmelseskriterier og vægtning. Der gives ligeledes et eksempel på, hvordan prøveopgaven, der udleveres til eleverne, kan se ud.

Derudover beskrives hvordan prøven helt konkret foregår både i forhold til hvad der sker hvornår og eksempler på hvad lærer og censor kan spørge eleverne om til prøven.

Den sidste del af eksemplet indeholder tjeklister, som giver gode råd i forhold til, hvad der kan være vigtigt at huske ved forberedelse af eleverne til prøven, praktiske opgaver før prøven, forventninger og roller på prøvedagen og praktiske opgaver efter prøven.

Du kan finde eksemplet nedenfor. Hovedokumentet "Prøveeksempel turisme, kultur og fritid" beskriver både undervisningen og selve prøven. Bilag 1 "Prøveopgave turisme, kultur og fritid" viser, hvordan prøveopgaven, som eleverne får udleveret ved prøvens start, ser ud. Bilag 2 "Skabelon til elevprogram turisme, kultur og fritid" er en skabelon, som eleverne skal bruge i den konkrete prøve, og som de får udleveret ved prøvens start.

Prøveeksempel turisme, kultur og fritid" beskriver både undervisningen og selve prøven.

Blag 1 "Prøveopgave turisme, kultur og fritid" viser, hvordan prøveopgaven, som eleverne får udleveret ved prøvens start.

Bilag 2 "Skabelon til elevprogram turisme, kultur og fritid" er en skabelon, som eleverne skal bruge i den konkrete prøve, og som de får udleveret ved prøvens start.

Du kan ligeledes se denne video, som viser forløbet på den konkrete praktiske prøve over én arbejdsdag i turisme, kultur og fritid (idræt). Videoen kan bruges til at formidle et eksempel til elever, der skal til prøve med samme prøveform.

De to elever, der skal til prøve, får først udleveret prøveopgaven, som går ud på, at de to eksaminander skal planlægge, afholde og evaluere en træningslektion. Eksaminanderne går i gang med den første del, som i dette eksempel er en teoretisk del. Senere skal de to eksaminander gennemføre den planlagte træningslektion for en gruppe elever. Eleverne der medvirker i træningen er således statister i de to eksaminanders prøve. Desuden indgår eksaminator og censor i videoen.

Videoen er udarbejdet af medielinjen på FGU Aalborg og i videoen deltager elever og lærere fra idrætslinjen på FGU Aalborg.

© FGU Aalborg
FGU - eksempel praktiske prøve over én arbejdsdag i turisme, kultur og fritid (idræt).

Kreditering:

Eksemplet er udarbejdet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet juni 2021 af lærere fra FGU Aalborg. Lærere fra FGU Østjylland har bidraget med sparring - 2021

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.