Artikel

Bag kulissen - Skab et godt grundlag for portfolioprøven

I denne artikel kommer du bag kulissen til en portfolioprøve i FGU, hvor en mangelfuld forberedelse og dialog mellem eksaminator og censur op til eksamen resulterer i et dårligt eksamensforløb for eleven.

 

I denne artikel kan du og dine kollegaer blive klogere på, hvordan I kan undgå, at det samme sker for jer,

Hovedtemaet er, hvordan vi kan sikre, at eleven får en god prøve i FGU. Dette kræver en god forventningsafstemning mellem censor og lærer inden prøven og et sikkert greb om kravene i fagets læreplan eller fagbilag.

I materialet tages der udgangspunkt i en eksamination i portfolioprøven i matematik, men materialet kan bruges i alle almene fag, hvori der eksamineres i portfolioprøven.

Der kan i forbindelse med prøver med portfolio opstå uenighed om, hvor meget den skal vægtes i bedømmelsen. Vægtningen fastsættes lokalt, dog kan der i læreplanen være anvist en overordnet vægtning. Fx for matematik G fremgår det, at hovedvægten i bedømmelsesgrundlaget ligger på den faglige dialog. En problemstilling, som ofte ses i de almene fag er, eksaminator og censor går skævt af niveauet, der eksamineres i. I materialet ses det ved, at eleven får stillet nogle for svære spørgsmål, som ikke var en del af undervisningen.   

Materialet, som består af en film, en case og refleksionsspørgsmål, kan benyttes individuelt eller i fagteams og skal igangsætte en dialog mellem dig og dine kollegaer omkring mulige faldgruber og gode løsninger, når i selv skal afholde portfolioprøven i eget fag.

 

Filmen

I filmen ser du et praksisnært men fiktivt eksaminationsforløb. Der deltager 3 personer i filmen: en lærer (eksaminator), censor og elev. Filmen er delt op i følgende tre seancer.

  1. Før prøven

I seancen ser du censor og lærer have en meget kort samtale, hvilket skaber problemer under prøveforløbet.

  1. Under prøven

Under prøven følger du en eksamination, hvor der bl.a. opstår uoverensstemmelse mellem lærer og censor om, hvilket niveau eleven eksamineres i.

  1. Votering

I er vidne til voteringen mellem lærer og censor om elevens karakter, hvor der uenighed om, hvor meget portfolioen skal vægtes i bedømmelsen.

© Agnethe Jepsen, projektudvikler, lærer på FGU Vest, Marianne Rømer, projektudvikler, lærer på FGU Vest, Lars Christensen, kamera og producer

Kom godt i gang med materialet

Du skal afsætte 60 - 90 min til at arbejde med materialet. Nogle af refleksionsspørgsmålene lægger op til, at I anvender læreplan/fagbilag for eget fag og eksamensbekendtgørelsen, så det er en god idé også at have dem ved hånden, når i benytter materialet.

Du kan anvende materialet på flere måder

Materialet kan anvendes enten individuelt eller i grupper med op til 4 deltagere. Hvis I anvender materialet i grupper kan I benytte jer af denne fremgangsmåde:

  • I starter med, at l ser filmen. Én fra gruppen læser det første refleksionsspørgsmål højt for gruppen. Derefter diskuterer I spørgsmålet med kollegaerne. Undervejs orienterer I jer i læreplan/fagbilag for eget fag. Når I sammen har bearbejdet første refleksionsspørgsmål, går I videre til det næste refleksionsspørgsmål.

Filmen og casen formidler det samme indhold. I kan derfor vælge at benytte jer af enten filmen eller casen eller begge dele.

Kreditering

Agnethe Jepsen, projektudvikler, lærer på FGU Vest, Marianne Rømer, projektudvikler, lærer på FGU Vest, Lars Christensen, kamera og producer. Elev på FGU Vest , Poul Henning, korrekturlæser og grafisk design - 2021

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.