Redskab

Trin 3 - Løbende opfølgning

En grundig og systematisk opfølgning er vigtig for elevens læring.

Formålet med løbende opfølgning på elevens fagsprogli­ge udvikling samt kommunikations- og læringsstrategier er todelt:

  • For det første skal opfølgningen skabe et kvalificeret udgangspunkt for den løbende tilrettelæggelse af ele­vens undervisning, så undervisningen imødekommer elevens forudsætninger og behov.
  • For det andet skal opfølgningen sikre, at elevens over­gange fra undervisning i dansk som andetsprog – basis til undervisning i dansk som andetsprog – supple­rende, samt elevens løbende indslusning i almenun­dervisningen, sker i overensstemmelse med elevens kompetencemæssige udvikling. Derfor foregår den løbende opfølgning også på tværs af alle elevens fag og involverer alle elevens undervisere.

Vejledning og skemaer kan bruges til at følge elevernes progression. Der findes skemaer både til enkelte elever og gruppe, samt skemaer der kan bruges til teamets evaluering og planlægning.

Trin 3: Vejledning

Vejledningen giver dig et overblik over, hvordan I kan vælge at arbejde med den løbende opfølgning på de nyankomne og øvrige tosprogede elever. 

Hvilken version, I vælger at arbejde med, er afhængig af følgende: 

  • Om I skal lave opfølgning på flere elever i den sam­me undervisningssituation eller én elev i en eller flere undervisningssituationer.
  • Om eleven/eleverne modtager undervisning i dansk som andetsprog – basis, eller dansk som andetsprog – supplerende.

På siden her findes også statussamtaleark, som kan benyttes, når I i teamet skal evaluere elevens progression. Statussamtalen følger op på arbejdet med opfølgnings­skemaet og har til formål at skabe videndeling om den enkelte elevs udvikling på tværs af fag og dermed på tværs af elevens undervisere.

Her finder du "min sprogverden", som er et supplerende redskab til trin 3.

Min sprogverden er et separat redskab, som kan an­vendes, når I ønsker viden om forhold i elevens sociale relationer både i og uden for skolen, der kan bidrage til at forklare elevens udvikling – eller mangel på samme.

Det kan f.eks. være i situationer, hvor I under status­samtalen bliver opmærksomme på en overraskende stor, eller begrænset, udvikling i elevens kompetencer.

Min sprogverden kan også være relevant at anvende i forbindelse med elevens overgange mellem forskellige undervisningstilbud.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.