Kompetenceudvikling

FIP-kursus i engelsk, januar 2020

FIP 2020 har i år haft fokus på formel mundtlighed og debat i engelskfaget, reformtemaerne innovation og karrierelæring samt studieområdeprojektet (SOP) og dialogmøde om det vejledende opgavesæt for hhx.

Find programmet for FIP i engelsk, hhx og htx, 2020 her.

FIP_2020_Engelsk_hhx_htx

Skitsering af rammen for arbejdet med reformtemaerne og udgangspunktet for dagens arbejde. Ligeledes blev der kommenteret på tilladte hjælpemidler til eksamen, undervisningsbeskrivelsen samt information om reviderede rettenormer for skriftlig eksamen.

v. fagkonsulent, Jonas Rasmussen

Hvordan bruger man formel debat som en arbejdsform, hvordan fungerer det i samspil med andre fag, og hvilke elevkompetencer tilgodeses herigennem? Bliv inspireret til en struktureret måde at bruge debat på i undervisningen – også når det gælder fiktion.

v. Charlotte Ib, cand.mag. i engelsk og indehaver af Do Debate! Charlotte underviser på Sankt Annæ Gymnasium og er desuden dansk projektleder for VM i debat.

Oplægget tager udgangspunkt i nyt supplerende materiale til vejledningen (se - Innovation i værklæsning) og inkluderer en introduktion til begrebet innovation, innovation ift. sprogfag samt rammesætning for arbejdet med værker i et innovativt perspektiv.

v. Jennifer Burke-Hansen, Lektor engelsk og samfundsfag, Odense Tekniske Gymnasium

I dette oplæg præsenteres projektet Karrierelæring og sprogstrategi, som støttes med midler fra NCFFs åbne pulje. Formålet med projektet er at etablere en sprogindsats på AABC, der undersøger, hvordan man bl.a. med fokus på karrierelæringsforløb kan motivere og anspore elever til i højere grad at vælge fremmedsprog som valgfag og som studieretningsfag. Udviklingsarbejdet skal danne basis for etablering af en skolestrategi, der indeholder en række indsatser, som skal stimulere elevernes viden om og interesse for at vælge fremmedsprog i større omfang end nu.

v. Claus Zedlitz, Lektor i engelsk, AABC

v. Jonas Rasmussen, fagkonsulent 

Opfølgning på lærerevaluering og mulighed for at komme med input til opgavekommissionen. Mulighed for at diskutere og dele materialer fra egen undervisningspraksis og diskussion om i hvilket omfang dagens oplæg kan bidrage til ny praksis ift. værklæsning.

v. Jonas Rasmussen, fagkonsulent  

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.