Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - maj 2019

Nyt fra fagkonsulenten i fransk til STX og HHX

Fransk_hhx_stx_nyhedsbrev

Af fagkonsulent Tine Brandt 
 

Nu nærmer den skriftlige eksamen sig med hastige skridt. På årets fip-kurser kom der flere spørgsmål angående ”Verbeboksen” i Delprøve 2 i den Gl-digitale skriftlige prøve i begyndersprog A. I den forbindelse vil jeg for god ordens skyld præcisere, hvorledes det forholder sig mht. ”Verbeboksen”.

Mht. Delprøve 2: Verber i boksen/”Verbeboksen” kan jeg præcisere:

  • Eleverne skal benytte 5 af verberne i boksen
  • Eleverne skal markere de 5 valgte verber, og kun dem! med enten fed eller understregning
  • Eleverne skal efter hvert af de 5 markerede verber angive, hvilken verbaltid de jf. instruksen
  • benytter. Verbaltiden skal skrives i en fodnote eller i en parentes umiddelbart efter verbet
  • De tre verbaltider, der kræves i instruksen, vil således blive benyttet 1, 2 eller 3 gange. Bemærk, at le futur i instruksen betyder, at eleverne selv vælger, om de vil bruge futur simple eller futur proche.
  • Se fiktivt eksempel:
     
I din tekst skal du bøje 5 af verberne i enten le présent (nutid), le passé composé (førnutid/datid) eller le futur (fremtid)
Parlervendre – être – finir – se laver – s’habiller – faire – venir – aller – devoir
Eleven kan skrive:
Anne parle........(le présent)
Anne va vendre son sac........(le futur)
Anne finira ses devoirs demain........(le futur)
Anne a fait ses devoirs........(le passé composé)
Anne s’est lavée........(le passé composé)
Det betyder således, at le présent bruges 1 gang, le futur bruges 2 gange og le passé composé 2 gange.

 

Overordnet henviser jeg desuden til Lærerens hæfte 4 samt til mine tidligere udsendte nyhedsbreve på EMU, hvor justeringer i de digitale prøvesæt (Delprøve 1 og Delprøve 2) til sommereksamen 2019 er nærmere præciseret.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.