Eksempel fra praksis

Øvelser - At lede undervisningen mellem styring og nærhed

I forlængelse af Lea Lunds artikel om Klasseledelse i gymnasiet præsenteres her forskellige øvelser til egen klasseledelse med udgangspunkt i forskning om læreradfærdsroller. 

Den teoretiske internationalt anerkendte model for interpersonel læreradfærd kaldt The Model for Interpersonal Teacher Behavior, er udviklet af forskere fra Utrecht Universitet. De baserer modellen på 25 års forskning i interpersonelle relationer (lærer og elev) i ungdomsuddannelser med henblik på, hvordan man som lærer skaber et godt læringsmiljø. Modellen illustrerer, hvordan man som lærer i klasserummet handler i spændingsfeltet mellem styring og nærhed.

 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Figur 1: Akserne i ’The Model for Interpersonal Teacher Behavior. Frit gengivet fra Wubbels et al. 2012, p. 3 og den danske oversættelse i Lund & Lund.

 • Ligger læreren højt oppe på styringsaksen i figur 1, så udviser han et tydeligt lederskab og er retningsangivende og udviser en overordnet autoritet med ansvar for klassens trivsel og elevernes læring.
   
 • Ligger læreren yderst til højre på nærhedsaksen i figur 1, så er han lyttende, udviser respekt og anerkendelse samt empati for eleverne med henblik på at bidrage til et trygt læringsrum.

De fire kvadranter i figur 1 ovenfor viser fire grundlæggende læreradfærdsroller. Alle lærere vil under en lektion bevæge sig rundt mellem flere af kvadranterne i forhold til akserne for nærhed og styring. Som beskrevet under ’God klasseledelse har stor betydning for elevers læring’, så er det hensigtsmæssigt at stræbe efter at have en overvægt af læreradfærd A og B, dvs. autoritativ og tolerant læreradfærd.

 

A: Autoritativ læreradfærdsrolle (husk det er ikke autoritær)

 • Er dominerende og har stærk kontrol i klassen – dvs. højt på styringsaksen.
 • Er samarbejdsvillig og viser oprigtig interesse for eleverne – dvs. yderst til højre på nærhedsaksen.
   

B: Tolerant læreradfærdsrolle

 • Er samarbejdsvillig og viser oprigtig interesse for eleverne – dvs. yderst til højre på nærhedsaksen.
 • Er tilbageholden og overlader meget af styringen til eleverne – dvs. lavt på styringsaksen.
   

C: Utilregnelig / uregerlig læreadfærdsrolle

 • Udviser ikke samarbejdsvillighed, snarere irritation over for eleverne – dvs. yderst til venstre på nærhedsaksen
 • Er tilbageholden, overlader meget initiativ og dermed styring til eleverne – dvs. lavt på styringsaksen.
   

D: Diktatorisk læreradfærdsrolle

 • Er ikke samarbejdsorienteret og udviser irritation over for eleverne – dvs. ligger til venstre på nærhedsaksen
 • Er dominerende og har meget kontrol i klassen – dvs. højt på styringsaksen.

Eksempler på læreradfærdsøvelser

Refleksion over lærerfremtræden i klasselokalet

Observation af læreradfærd

Eksempler på forskellige læreradfærdstyper

unpublished

Litteraturliste


Lohmann, G. (2008). Klasseledelse og samarbejde - analyser og handlemuligheder. København: Gyldendal-uddannelse.

Lund, L. (2018b). Vejledning til relationspædagogisk lærerprofil. Brugen af QTI i en dansk uddannelseskontekst. Aarhus: CUDIM, AU.

Plauborg, H., Andersen, J. V., Ingerslev, G. H., & Laursen, P. F. . (2010). Læreren som leder - klasseledelse i folkeskole og gymnasium. Hans Reitzels Forlag.

Wubbels, T., Brekelmans, M., den Brok, P., Levy, J., Mainhard, T., & Van Tartwijk, J. (2012). Let’s make things better: Developments in research on interpersonal relationships in education. In W. T., M. C. Opdenakker, &  den B. P (Eds.), Interpersonal relationships in education (pp. 225–249). Sense Publishers.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.