Artikel

Erhvervsrettet digital udvikling - ressourcer

Ressourcer og værktøjer til underviseren om usability, skitser og prototyper, brugertest, interaktionsdesign. 

Eleverne skal lære at arbejde systematisk med innovations- og designprocesser for derigennem at kunne komme med idéer til modifikation eller videreudvikling af artefaktet. Nedenfor finder du konkrete forslag til værktøjer og elementer, der kan inddrages i undervisningen indenfor kompetenceområdet Erhvervsrettet digital udvikling.

Værktøjer og ressourcer til underviseren

Det være hensigtsmæssigt at lade eleverne beskrive deres idé grafisk, f.eks gennem forskellige former for skitser og prototyper. I dette dokument forklares forskellen mellem skitser og prototyper og der gives forslag til konkrete prototypeværktøjer. 

Introduktion til brugergrænseflader, herunder oversigt over fagbegreber som fx UI, TUI, SUI, AUI. 

I arbejdet med kernestoffet vil det være hensigtsmæssigt at introducere eleverne til forskellen mellem begreberne “brugbarhed” (usability) og “brugeroplevelse” (user experience, UX).

I dokumentet gives der forslag til, hvordan der kan arbejdes med personas, undersøgelser af brugergrupper og brugertests.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.