Styrket indsats i PPR

Her finder du viden og inspiration om pædagogisk-psykologisk rådgivning. 

Om en styrket indsats i PPR

En del af materialerne på denne side er blevet til i forlængelse af initiativet En styrket indsats i PPR. Initiativet skal overordnet set styrke indsatsen i kommunernes pædagogisk-psykologiske rådgivning. Det sker gennem afprøvning, udvikling og forsøg med implementering af lettere behandlingsindsatser målrettet børn og unge, der mistrives og enten har eller er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.