Materialer

Diskret matematik

Diskrete matematiske metoder og begreber er et nyt aspekt af matematik, og dette materiale giver nogle eksempler på, hvad og hvordan man kan behandle emnet på gymnasialt niveau.

Materialet er leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget.     

Diskret matematik er måske bedst beskrevet komplementært: Det er matematik, som ikke bygger på den reelle tallinjes sammenhængende variation. Men hvad det end er, indgår diskrete metoder og begreber særdeles substantielt i matematik og med betydning, som vokser med slagkraften af computere, der helt grundlæggende er diskret opbyggede.

Diskret matematik kan introduceres forudsætningsfrit og sætter umiddelbart fokus på fundamental matematik, matematikfaginternt gennem aksiomatik, ræsonnement, formalisme, og matematikfageksternt gennem umiddelbar motivation fra den ’virkelige verden’.

  

Materialer til download

Vi har valgt 3 problemstillinger, som tager udgangspunkt i righoldige spørgsmål, der kan udfoldes inden for kernedisciplinerne Spilteori, Tællemetoder og Grafteori.

Forløbene er bygget progressivt op efter de gymnasiale læreplaners principper om matematik på tværs og matematik på langs ud fra en undersøgelsesbaseret didaktisk vinkel.

I alle forløb indgår faser, hvor eleverne selvstændigt undersøger spørgsmål og formulerer hypoteser eller løsningsstrategier.

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Niels Grønbæk, KU samt Henrik Bang og Claus Larsen, Christianshavn Gymnasium, i efteråret 2018

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.